​AKADEMİK KADIN ÇALIŞMALARI BİRİMİ

21. yüzyılda artık toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları kamusal alanda devlet tarafından uygulanmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaleti, demokrasinin temel bir ilkesidir, kalkınmanın ve refah toplumunun en önemli ögelerinden biridir. Bu anlayış ulusların insan hakları belgelerinde, uluslararası sözleşmelerde ve yasalarda yer almaktadır. Bu alanda hukuki zeminin güçlendirilmesine rağmen bu hakların hayata geçirilmesinde, uygulamada ciddi zorluklar, haksızlıklar yaşanmaktadır. 

Yükseköğretim Kurulunda bu hassasiyetler dikkate alınarak 29/05/2015 tarihinde Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi kuruldu, ve bu alanda çalışmalar yapacak bir komisyon oluşturuldu. 

Bu konuda üniversitelerde ve akademik alanlarda yapacağımız çalışmalar Türkiye'nin geleceğine yönelik güçlü isteklerimizi ifade etmektedir. Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimizin %43'ü kız öğrencilerdir, genç akademisyenlerimizin %40'ı da kadınlardır. Geleceğin Türkiye'sinde söz sahibi olacak bu neslin, kadınların ve erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının insan haklarının korunmasına bilinçli bir duyarlılıkla yetişmesinin gayreti içindeyiz. Ayrıca üniversitelerimizde kadına şiddet, kadınların iş yerlerinde maruz kaldığı psikolojik tacizler, gündelik yaşam pratiklerinde cinsiyetçi değer ve yargılar gibi sorunlar, derslerle, seminerlerle, bilgilendirme ve farkındalık yaratma politikaları ile anlatılacaktır. Yaygın olarak sürdürülecek bu çalışmalarla yön gösterici olmak ve konu ile ilgili temel değerler oluşturabilmek hedeflenmektedir. 

Bu çalışmaların nihai hedefi kadınların sosyal ve ekonomik konumları güçlendirmek, ülke ekonomisine katkılarını artırmak, karar mekanizmalarında, liderlik konumlarında varlıklarını desteklemek ve üniversitelerimizde bu tip çalışmaların daha fazla önünün açılmasına gayret etmektir. Bu alanda hepimizin birlikte göstreceğimiz çabalarla başarıya ulaşacağımıza inanıyorum.

Sezer Ş. KOMSUOĞLU

 

Komisyon Üyelerimiz 


Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu (Yürütücü)

  sezer.komsuo​glu@yok.gov.tr

Prof. Dr. Yıldız Ecevit   ecevity@metu.edu.tr 
Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu   serifogluf@gmail.com
Prof. Dr. Münevver Tekcan   munevvertekcan@hotmail.com 
Prof. Dr. Gülriz Uygur   gulrizuygur@gmail.com 
Prof. Dr. Nurşen Adak
​   nadak@akdeniz.edu.tr ​
Doç. Dr. Şule Albayrak   albayraksule@gmail.com ​