​​​

TÜBİTAK Süreçlerinde Kadın Araştırmacıların Artırılmasına Yönelik Politika İlkeleri

24 Aralık 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren "TÜBİTAK Süreçlerinde Kadın Araştırmacıların Artırılmasına Yönelik Politika İlkeleri"nin duyurusu bugün itibarıyla TÜBİTAK websitesi üzerinden yayımlanmıştır. İlgili duyuruya

https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/tubitak-sureclerinde-kadin-arastirmacilarin-katiliminin-artirilmasina-yonelik-politika-ilkeleri

linkinden ulaşılabilmektedir.​​